نیمه پر لیوان را ببین..
به همدیگر شوق، امید و مهربانی هدیه کنیم....
حتی اگر به‌شهرت رسیدیم، حواسمان باشد تابلوی روی دیوار نیستیم.که فقط انتظار‌به به‌و چه چه دیگران را بخواهیم... انسانی هستیم که قلب دارد و نفس میکشد...


الهه فاخته منبع اصلی مطلب : الهه فاخته
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انتقاد از برخوردهای نا مناسب در اینستاگرام | انتقادی دوستانه