الهه فاخته

کتاب گاهی

شاعر الهه فاخته

شعر شماره 8

 

گاهی
با صدای سرزنده مرغی بر می خیزم از خواب
چشمهایم را
می گشایم
می بینم
خانه پر نور است
و دیوارها سایه ای دارند
انگار هر چه شی در اتاق است
خم شده است
تا نمازی خواند بهر خدای
اما من میخوابم ,
می گذارم بشود یک رویا
این بیداری خاص!


الهه فاخته منبع اصلی مطلب : الهه فاخته
برچسب ها : الهه فاخته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : رویای بکر | شعر سپید کوتاه